Wisely Projectify se ocupă de următoarele servicii în scopul accesării programelor de finanțări nerambursabile:

  1. Elaborarea documentației necesare dosarului de finanțare– echipa noastră de consultanți identifică sursa de finanțare în prima parte, după care urmează partea de colectare a datelor necesare întocmirii dosarului de finanțare, care cuprinde: elaborare plan de afacere, întocmire buget, proiecții economico financiare ( cash flow previzionat, cont de profit și pierdere previzionat și bilant previzionat) , realizare studiu de fezabilitate, redactare cerere de finanțare, plus documentele anexe fiecărui ghid în parte. În plus, oferim consultanță juridică care nu este doar benefică, ci și necesară pentru toate etapele obținerii finanțării.
  2. Depunerea dosarului de finanțare-aceasta fiind următoarea etapă care implică depunerea tuturor documentațiilor cerute de către finanțator.
  3. Asistență pe partea de implementare a proiectului-în urma publicării Raportului de selecție/ Raportului de contestații în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, AM (Autoritatea de Management) notifică beneficiarul privind decizia de selecţie a proiectului, în consecință echipa noastră oferă asistență în vederea semnării contractului de finanțare, în vederea clarificărilor cerute de finanțator ( dacă este cazul), asistență în semnarea contractelor de achiziții și implicit în depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

Construim parteneriate de lungă durată cu clienții noștrii pe baza experienței dobândite, dar și a dedicării pe care o acordăm fiecărui proiect în parte, atât pe partea de consultanță de finanțări nerambursabile, cât și pe partea de consultanță juridică, acoperind o gamă largă de domenii, cum ar fi: digitalizare, agricultură, servicii, producție, turism, domeniul cultural etc.

Linii de finanțare