By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Beneficiari:

 • 1

  persoană fizică autorizată;

 • 2

  întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

 • 3

  întreprindere familială;

 • 4

  societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar/ SRL-D

Condiții de eligibilitate:

 • 1

  să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

 • 2

  să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. – fermă mică

 • 3

  să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

 • 4

  stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și a locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este cazul). Sediul social al beneficiarului va fi localizat în același UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin.

 • 5

  să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020; o exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură;

 • 6

  să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

 • 7

  să fie persoane juridice române;

 • 8

  să acţioneze în nume propriu;

 • 9

  să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

 • 10

  să aibă studii minime de 8 clase;

Cheltuieli eligibile:

Cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potenţialul agricol precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, atât timp cât ajută la îndeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri.

Valoarea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3 ani și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 1

  75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare;

 • 2

  25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăși trei ani de la semnarea Deciziei de finanțare.