By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Beneficiari eligibili:

 • 1

  Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

 • 2

  Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători avand urmatoarele forme juridice:

 • 3

  Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • 4

  Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • 5

  Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • 6

  Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

 • 7

  Sau alte forme juridice

Cheltuieli eligibile la nivelul fermei (vegetal) :

 • 1

  Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate fermelor legumicole și de cartofi, inclusiv construcția, modernizarea și achiziția de echipamente pentru managementul gunoiului de grajd și a dejecțiilor;

 • 2

  Cheltuieli cu construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor destinate condiționării și procesării din cadrul fermei, destinate activității productive, amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, cheltuieli de marketing,

 • 3

  Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate, precum și magazine la poarta fermei sau rulote alimentare în scopul comercializării produselor agricole;

 • 4

  Chetuieli cu înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară.Cheltuieli cu înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;

 • 5

  Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului.

 • 6

  Cheltuieli cu instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică din surse regenerabilă;

 • 7

  Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor.

Condiții minime de eligibilitate: 

 • 1

  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 • 2

  Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO

 • 3

  Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal -până la depunerea proiectului este necesar să se realizeze procedura de evaluare de mediu pentru investiția dorită

Valoarea sprijinului: 

I. Pt fermele vegetale cu dim. economică între 8000 euro SO până la 250.000 euro SO și 500.000 euro SO pentru sector zootehnic

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

 • 1

  achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 200.000 Euro

 • 2

  condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 500.000 Euro

 • 3

  ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 800.000 Euro

 • 4

  legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, conditionare și marketing) – 500.000 Euro

II. Pt fermele vegetale cu dim. economică între 250 000 și 500.000 euro SO pentru vegetal și fermele zootehnice având dim. economică până la 1 mil euro SO

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi: 

 • 1

  achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 350.000 Euro

 • 2

  condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 700.000 Euro

 • 3

  ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.000.000 Euro

 • 4

  legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 700.000 Euro

III. Pt fermele vegetale cu dim. economică peste 500.000 euro SO pentru sectorul vegetal respectiv peste 1 000 000 euro SO pentru sectorul zootehnic 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: 

 • 1

  achiziții simple și irigații la nivel de fermă – 400.000 Euro

 • 2

  condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 800.000 Euro

 • 3

  ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.500.000 Euro

 • 4

  legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 800.000 Euro

Intensitatea se va putea majora cu 20 puncte suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele mici și medii (cu dim. până la 250.000 euro SO) și 90% pentru formele asociative în cazul:

 • 1

  Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare ;

 • 2

  Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;

 • 3

  Investiții colective (se aplică formelor asociative).