By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Ce este POCU?

POCU urmărește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației, fiind o sursă importantă de investiții pentru ocuparea forței de muncă, pentru educație, lupta împotriva sărăciei și sprijinirea serviciile sociale.

AXE PRIORITARE

POCU sprijină operațiuni înscrise în 7 Axe Prioritare după cum urmează:

 • 1

  Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri

 • 2

  Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs

 • 3

  Locuri de muncă pentru toți

 • 4

  Incluziunea socială și combaterea sărăciei

 • 5

  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

 • 6

  Educație și competențe

 • 7

  Asistență tehnică

ALOCARE FINANCIARĂ

POCU beneficiază de o alocare financiară totală de 5.064.455.367 lei astfel:

 • 1

  FSE: 4.220.844.429 lei

 • 2

  Cofinanțare națională: 732.616.623 lei

 • 3

  Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (ILMT): 105.994.315 lei