Activitati eligibile:
• Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50%
din valoarea proiectului;
• Dotarea cu active corporale, necorporale.


Solicitanții eligibili nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate în anul 2019.
Beneficiarii eligibil sunt IMM-urile active în următoarele sectoare:
• Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12
fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și
motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;
• Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
• Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
• Clasa S – Alte activități de servicii.


Nu vor fi sprijinite următorele activități:
• activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;
• activităţi de jocuri de noroc și pariuri.
Valoarea sprijinului:
Valoarea maximă a ajutorului pentru o afacere este echivalentul în lei al sumei de
1.000.000 euro.
Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:
• 95% pentru micro întreprinderi;
• 90% pentru întreprinderi mici;
• 85% pentru întreprinderi mijlocii.


Noua grilă de evaluare propusă de Autoritatea de Management se prezintă astfel:
• Afacerile vor primi 40 de puncte dacă le-a scăzut cifra de afaceri în 2020 față
de 2019 cu cel puțin 30%
• Alte 40 de puncte se vor acorda dacă proiectul vizează obiective de mediu în
proporție de cel puțin 90% din valoarea sa
• 5 puncte se acordă pentru firmele active pe codul CAEN unde importurile sunt
mai mari decât exporturile
• 5 puncte se acordă dacă proiectul propune un produs/proces inovativ
• 10 puncte se acordă pentru creșterea productivității muncii în anul 3 de
sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de
referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie
să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) ≥15%