Stabilirea eligibilității proiectului, solicitantului; analiza șanselor de accesare; expertiza juridică.