Valoarea sprijinului:

 • Valoarea sprijinului este de: 50.000 de euro70.000 de euro/proiect
 • Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile sprijinului de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali 

Beneficiari:

 •  Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA); 
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Conditii minime de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri;
 • Activitatea/activitatile propuse trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin submăsură;
 • Sediul social și punctul de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Exemple de activități eligibile pentru sprijin:

Investiții pentru activități de producție cum ar fi:

 • Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte;
 • Fabricarea produselor chimie, farmaceutice;
 • Activități de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini;
 • Fabricare produse electrice, electronice;
 • Fabricare de peleți în vederea comercializării.

Investiții pentru activități meșteșugărești cum ar fi: 

 • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)

Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi: 

 • Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
 • Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
 • Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
 • Servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
 • Servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică cum ar fi: parcuri de rulote, camping, bungalow;
 • Servicii turistice de agrement și alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local.

Cheltuieli eligibile:

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru  implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, atât timp cât ajută la îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri.