Elaborare Plan de Afacere,  întocmire Cerere de Finanțare, realizare Studiu de Fezabilitate, depunerea documentației.