By Published On: iunie 12, 2024Categories:

Sprijinul nerambursabil se acordă astfel:

 • 1

  70 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;

 • 2

  60 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO

 • 3

  50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO

 • 4

  40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.

Beneficiari:

 • 1

  persoană fizică autorizata (PFA), întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II); întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

 • 2

  asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • 3

  asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii minime de eligibilitate :

 • 1

  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;

 • 2

  Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii de finanţare);

 • 3

  Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale ;

 • 4

  Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;

 • 5

  în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu .

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR:

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind cheltuielile neeligibile. 

INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER:

 • 1

  Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca
  microîntreprindere/întreprindere mică, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;

 • 2

  Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri;

 • 3

  Etapa III:Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul
  implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).