By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Componente submăsură: 

 • 1

  Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole (altele decât plantele proteaginoase) –investiții de modernizare, extindere

 • 2

  Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul plantelor proteaginoase investiții noi, extindere și modernizare

Beneficiari:

 • 1

  Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii), inclusiv forme asociative (grupuri și organizații de producători, cooperative).

Acțiuni eligibile pentru sprijin:

 • 1

  Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase ca materie primă de bază, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

 • 2

  Extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteaginoase, inclusiv investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor, doar ca o componentă secundară a proiectului;

 • 3

  Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară);

 • 4

  Îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

 • 5

  Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate eligibilă prin submăsură, exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului;

 • 6

  Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul submăsurii, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Valoarea sprijinului: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– pentru microintreprinderi și întreprinderi mici: 

 • 1

  800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei

 • 2

  600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții;

– pentru întreprinderi mijlocii: 

 • 1

  1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise în cadrul fișei;

 • 2

  1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

– pentru alte întreprinderi și forme asociative: 

 • 1

  1.500.000 euro pentru investițiile noi permise în cadrul fișei

 • 2

  1.200.00 euro pentru celelalte investiții

*În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale.