By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Ce este POIM?

POIM se concentrează asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din cele patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

ALOCARE FINANCIARĂ :

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care:

  • 1

    6,94 mld. Euro Fond de Coeziune

  • 2

    2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională

  • 3

    2,46 mld. Euro Cofinanțare