By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Acțiuni eligibile:

 • 1

  Construirea/achiziția/extinderea spațiilor de producție/servicii – maxim 50%
  din valoarea proiectului;

 • 2

  Dotarea cu active corporale, necorporale.

Solicitanții eligibili nu trebuie să fie întreprinderi în dificultate în anul 2019. Beneficiarii eligibil sunt IMM-urile active în următoarele sectoare:

 • 1

  Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

 • 2

  Clasa F – Construcții;

 • 3

  Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

 • 4

  Clasa H – Transport și depozitare;

 • 5

  Clasa I – Hoteluri și restaurante;

 • 6

  Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

 • 7

  Clasa P– Învățământ;

 • 8

  Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

 • 9

  Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

 • 10

  Clasa S – Alte activități de servicii.

Nu vor fi sprijinite următorele activități:

 • 1

  activităţi legate de fabricarea produselor din alcool, tutun, armament;

 • 2

  activităţi de jocuri de noroc și pariuri.

Valoarea sprijinului:

Valoarea maximă a ajutorului pentru o afacere este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:

 • 1

  95% pentru micro întreprinderi;

 • 2

  90% pentru întreprinderi mici;

 • 3

  85% pentru întreprinderi mijlocii.

Noua grilă de evaluare propusă de Autoritatea de Management se prezintă astfel:

 • 1

  Afacerile vor primi 40 de puncte dacă le-a scăzut cifra de afaceri în 2020 față de 2019 cu cel puțin 30%

 • 2

  Alte 40 de puncte se vor acorda dacă proiectul vizează obiective de mediu în proporție de cel puțin 90% din valoarea sa

 • 3

  5 puncte se acordă pentru firmele active pe codul CAEN unde importurile sunt mai mari decât exporturile

 • 4

  5 puncte se acordă dacă proiectul propune un produs/proces inovativ

 • 5

  10 puncte se acordă pentru creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) ≥15%