By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Apelul: Creșterea sectorului de afaceri din România: creșterea afacerilor în start-up-uri în domeniile inovării industriei verzi, TIC și creșterea albastră.

Scopul programului:

Acest apel va finanța proiectele depuse de start-up-uri românești. Programul vizează unul dintre cele trei domenii principale : inovarea în industria verde, creșterea albastră și tehnologia informației și comunicațiilor (denumită în continuare TIC).

Rezultatul așteptat al proiectelor finanțate prin aceste apeluri este o competitivitate sporită pentru întreprinderile românești din domeniile menționate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului operațional net și a creării de locuri de muncă. De asemenea, se așteaptă ca proiectele să contribuie la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a unor procese de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Beneficiari:

 • 1

  microîntreprinderile și întreprinderile mici din România.

Start-up-urile pot aplica împreună cu partenerii. Partenerii pot fi entități din România sau într-unul dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda sau Liechtenstein).

Condiții de eligibilitate:

 • 1

  start-up-urile care aplica sa fie înființate de cel puțin 6 luni și maximum 4 ani de la data termenului limită din apel;

 • 2

  trebuie să funcționeze în cadrul unuia dintre cele trei domenii prioritare ale programului (Green Industry Innovation, Blue development și ICT)

 • 3

  solicitanții eligibili vor fi întreprinderi mici necotate până la patru ani de la înregistrare, care nu au distribuit încă profituri și nu au fost formate printr-o fuziune.

Solicitanții și partenerii nu sunt eligibili pentru finanțare dacă:

 • 1

  sunt înregistrați în administrația judiciară sau sunt în stare de lichidare, au suspendat activitățile comerciale, fac obiectul unor proceduri cu privire la aceste chestiuni sau se află în orice situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută în legislația națională;

 • 2

  au făcut obiectul unei hotărâri care are forța de lucru judecat pentru fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală relevantă pentru cerere, fără dovezi ale unor măsuri de corecție substanțiale luate în ultimii ani;

 • 3

  fac obiectul unui ordin de recuperare restant pentru ajutoare de stat ilegale sau incompatibile;

 • 4

  au depus aceeași cerere de proiect în cadrul unei alte inițiative cu sprijin public pentru care a fost deja finanțată o cerere.

Valoarea spijinului:

 • 1

  Suma minimă este 10.000 EUR, iar suma maximă este de 200.000 EUR.

 • 2

  Sprijinul pentru toate proiectele poate reprezenta până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Pentru acest apel, următoarele categorii vor fi aplicabile și relevante pentru solicitanți:

 • 1

  Ajutor pentru înființări-Sprijinul pentru proiectele din cadrul acestei cereri va lua forma subvențiilor – rata maximă a grantului de 85%

Următoarea categorie va fi aplicată și acordată pentru activitățile proiectului efectuate de partenerii de proiect în cazul în care contribuie la cofinanțarea proiectului și dacă rezultatele implementării proiectului beneficiază atât de solicitant, cât și de partener:

 • 1

  Ajutor pentru cercetare și dezvoltare și inovare-rata maximă de subvenție de 60%

Termen limită de depunere a proiectelor: 18 noiembrie 2021