By Published On: iunie 13, 2024Categories:

Domeniu de interes: Energie regenerabilă

Solicitanți eligibili: IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activități economice), înființate ca persoană legală în România. IMM-ul va fi înțeles așa cum este definit de Recomandarea CE (2003/361/CE).

Solicitantul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin 3 ani înainte de data termenului limită al acestui Apel.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, înființată ca personalitate juridică în Norvegia sau în România.
Partenerul trebuie să fi fost înființat cu cel puțin un an înainte de data termenului limită al acestui Apel.

Activitati eligibile:

1. Hidroenergie:

Această schemă poate asigura suport pentru proiectele care vor elabora și implementa activități în domeniul energiei hidroelectrice.

2. Energie geotermală

Această Schemă poate asigura suport pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în cadrul domeniului energiei geotermale (se aplică atât pentru energia geotermală de temperatura foarte ridicată, cât și pentru energia geotermală de temperatură scăzută).

3. Energie regenerabilă din alte surse (SRE):

Această Schemă poate asigura suport pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități al căror scop este producerea de energie/electricitate din alte surse de energie regenerabilă (alte surse)

Grantul minim și maxim pentru fiecare proiect:

  • 1

    Valoarea minimă: 50.000 EURO

  • 2

    Valoarea maximă: 200.000 EURO

Rata grantului poate varia de la 30% la maxim 90%, în funcție de tipul de ajutor de stat acordat, mărimea Solicitantului și alte elemente incluse în prevederile Regulamentului, care sunt relevante pentru respectivul Proiect.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor:  3 decembrie 2021, ora 14:00 – ora României