Ce este POCU?

POCU urmărește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației, fiind o sursă importantă de investiții pentru ocuparea forței de muncă, pentru educație, lupta împotriva sărăciei și sprijinirea serviciile sociale.

AXE PRIORITARE

POCU sprijină operațiuni înscrise în 7 Axe Prioritare după cum urmează:

  • 1 Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri
  • 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
  • 3 Locuri de muncă pentru toți
  • 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
  • 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  • 6 Educație și competențe
  • 7 Asistență tehnică

ALOCARE FINANCIARĂ 

POCU beneficiază de o alocare financiară totală de 5.064.455.367 lei astfel:

  • FSE: 4.220.844.429 lei
  • Cofinanțare națională: 732.616.623 lei
  • Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (ILMT): 105.994.315 lei