Sprijinul nerambursabil se acordă astfel:

 • –  70 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO;
 • –  60 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 SO
 • –  50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO
 • –  40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO. 

Beneficiari:
-persoană fizică autorizata (PFA),
întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);  întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Condiţii minime de eligibilitate : 

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici; 
 • Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii cererii de finanţare); 
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale ;
 • Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării; 
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu .

ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR: 

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind cheltuielile neeligibile. 

INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER: 

 • Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca
  microîntreprindere/întreprindere mică, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;
 • Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri;
 • Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul
  implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).