Valoarea sprijinului nerambursabil: maxim 100.000 euro/beneficiar

Perioada estimativa de depunere proiecte: martie 2022

Nu este obligatorie contribuția proprie.

Obiectivul programului:

  • Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica cu o putere instalată cuprinsa intre 27 kWp si 100 kWp necesara consumului propriu si a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in.

Angajamente:

  • Solicitantul deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive 
  • Solicitantul are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;
  • Solicitantul are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
  • Solicitantul se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;